Skip to main content

Izmene odobrenog projekta

Posle donošenja rešenja o odobravanju projekta, a najkasnije 30 dana pre isteka roka za realizaciju odobrenog projekta, korisnik može podneti zahtev za izmenu odobrenog projekta ako:

  • su izmene projekta takve da se njima ne menjaju bitne osobine, odnosno svrha investicije;
  • se izmene odnose na produžetak roka za završetak projekta, odnosno produžetak roka za podnošenje zahteva za isplatu, iz opravdanih razloga;
  • realizacija odobrenog projekta nije moguća ili nije ekonomski opravdana usled:
  • više sile,
  • nemogućnosti dobavljača da obezbedi proizvode i usluge,
  • promene propisa,
  • uvođenja novih tehnologija koje mogu poboljšati efikasnost predmetne investicije.

Uz zahtev za izmenu odobrenog projekta, podnosilac zahteva dostavlja i dokaze kojima se potvrđuje opravdanost razloga za izmenu.

Izmene projekta moraju biti u skladu sa uslovima za odobravanje projekta propisanim ovim pravilnikom.