Skip to main content

Iznos i predmet donacija

Korisnik ostvaruje IPARD podsticaje, bez obzira na ukupnu vrednost investicije, u iznosu od 20.000 do 1.000.000 evra

Korisnik može da ostvari ukupan iznos IPARD podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom od 2.000.000 evra u periodu sprovođenja IPARD programa.

Pravo na IPARD podsticaje može se ostvariti isključivo za investicije koje su realizovane nakon donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak koji može da nastane u periodu važenja IPARD programa.

IPARD podsticaji utvrđuju se u procentualnom iznosu od vrednosti prihvatljivih troškova investicije umanjene za iznos PDV-a, i to:
1) 60% od ukupnih prihvatljivih troškova
2) 65% od ukupnih prihvatljivih troškova - za investicije u planinskim predelima ;
3) 70% za prijave koje podnose:
- sertifikovani organski proizvođači i/ili
- mladi poljoprivrednici (poljoprivrednik, koji je fizičko lice, mlađi od 40 godina u trenutku podnošenja zahteva, koji poseduje odgovarajuće stručne veštine i kompetencije).

Dodatnih 10%, može se dati za:
• investicije koje se odnose na upravljanje otpadom
• obnovljivi izvori energije
• zajedničke investicije

Maksimalna IPARD podrška ne može da prelazi 75% ukupno prihvatljivih troškova.

Pravo na IPARD podsticaje ne može da se ostvari za:

 1. poreze, uključujući PDV;
 2. carine, uvozne i druge dažbine;
 3. kupovinu, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati promenom vlasništva;
 4. kazne, finansijske penale i sudske troškove;
 5. troškove poslovanja;
 6. polovnu mehanizaciju i opremu;
 7. bankarske troškove, troškove garancija i slične troškove;
 8. troškove konverzije, troškove i gubitke u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i druge čisto finansijske troškove;
 9. doprinose u naturi;
 10. troškove održavanja, amortizacije ili zakupa;
 11. nabavku predmeta investicije putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavku na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga;
 12. nabavku predmeta investicije gotovinskim plaćanjem.