Skip to main content

Izmene odobrenog projekta

Posle donošenja rešenja o odobravanju projekta, a najkasnije 30 dana pre isteka roka za realizaciju odobrenog projekta, korisnik IPARD podsticaja može podneti SAMO JEDAN zahtev za izmenu odobrenog projekta:

 • ako su izmene projekta takve da se njima ne menjaju bitne osobine, odnosno svrha investicije;
 • ako se izmene odnose na produžetak roka za završetak projekta, odnosno produžetak roka za podnošenje zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja, iz opravdanih razloga, za najviše šest meseci za investicije u nabavku opreme, mašina i mehanizacije, odnosno za najviše 12 meseci za investicije u izgradnju i opremanje objekata;
 • ako realizacija odobrenog projekta nije moguća ili nije ekonomski opravdana usled:
  (1) više sile,
  (2) nemogućnosti dobavljača da obezbedi proizvode i usluge,
  (3) promene propisa,
  (4) uvođenja novih tehnologija koje mogu poboljšati efikasnost predmetne investicije.

 Uz zahtev za izmenu odobrenog projekta, podnosilac zahteva dostavlja i dokaze kojima se potvrđuje opravdanost razloga za izmenu.