Skip to main content

Акредитована ИПАРД Мера 7 - Рурални туризам

четвртак, 02. април 2020.

ИПАРД - МЕРА 7 која се односи на диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања у руралним подручијима је по извору из Управе за Аграрна Плаћања званично акредитована од стране Европске Комисије.
 
У оквиру плана за расписивање ИПАРД позива за 2020. годину расписивање јавног позива за Меру 7 је најављено за период од 16.03.2020. до 15.06.2020. 
 
Расположиви износ донација за наведени позив износи 1.097.277.145,00 RSD - што износи приближно 9.338.528,00 EUR.

У току су припреме за спровођење Мере 7 (Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања) за коју постоји велико интересовање.

Правилник за Меру 7 је у поступку усвајања, а у припреми је и водич за потенцијалне кориснике.
 
Износ  донација од вредности укупних инвестиција: 
  • износи до 65% вредности инвестиције (укупних прихватљивих трошкова); 

Минимални и максимални износ повраћаја средстава: 

  •  Минимални износ повраћаја средстава је 5.000 евра; 
  •  Максимални износ повраћаја средстава је 300.000 евра;
Општи циљеви донација: 
  • Подизање нивоа диверсификације и развоја економских активности у руралним подручјима кроз развој пословних активности, са могућношћу отварања нових радних места и директно повећање прихода фарми и домаћинства 
  • Побољшање квалитета живота у руралним подручјима и на тај начин смањење расељавања руралних подручја. 

Специфични циљеви донација: 

  • Инвестициона подршка развоју туристичких објеката и услуга до пољопривредним произвођачима и другим привредним субјектима у руралним областима, и на тај начин експанзија привредних активности у земљи у области руралног туризма; 
  • Подршка развоју туристичких рекреативних активности, посебно за породични и дечији туризам. 

Инвестиције се односе на: 

  • Улагање у изградњу и / или реконструкцију и / или опремање објеката за пружање туристичких и угоститељских услуга, као што су собе, ресторани и други објекти, укључујући и објекте за рекреацију, играње, туристичких кампова, побољшање објеката на отвореном (за јахање, риболов у унутрашњим водама, бициклизму, тематских стаза) трошкови маркетинга, као што су штампање пропагандног материјала, стварање / одржавање сајта. 

Диверзификација руралне економије подразумева виши ниво услуга и активности у руралном туризму који ће смањити зависност прихода од пољопривреде и обезбедити услове за стабилан додатни приход. Ова врста подршке ће допринети мањој економској и социјалној угрожености руралних подручја. 

Са друге стране, активности у руралном туризму проширују обим додатних услуга доступних руралном становништву, као и услуга и производа који се заснивају на традиционалном знању, технологији, природним ресурсима и културном наслеђу.