Skip to main content

Објављен је први Јавни позив за пројекат конкурентне пољопривреде Србије (Светска банка)

Четвртак, 22. Април 2021.

Објављен је први јавни позив у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду Србије. Предмет овог Јавног позива су инвестиције и прихватљиви трошкови који се односе на унапређење конкурентности примарне биљне производње, у области производње:

 1. воћа,
 2. поврћа
 3. грожђа
 4. цвећа.

Право учешћа на конкурсу имају:

 1. физичка лица - носиоци комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава,
 2. предузетници,
 3. микро, мала и средња предузећа.
 4. Задруге

Прихватљиве врсте инвестиција, односно трошкова јесу:

 1. Припремни трошкови - трошкови стручно-техничке подршке од стране приватних консултаната
 2. Капиталне инвестиције:
  • набавка трактора, нових машина и опреме,
  • дигитализација/аутоматизација и трошкови набавке софтвера
  • изградња објеката
  • коришћење обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности
 3. Инвестиције за стручно-техничку помоћ и тренинг корисника - трошкови стручно-техничке подршке од стране приватних консултаната, као и трошкови унапређења знања и тренинга неопходних за реализацију активности

Пројекат конкурентне пољопривреде у Србији пружа могућност добијања бесповратних средства у износу од 50% од укупне вредности инвестиције (са ПДВ-ом), 40 % кредитно финансирају из кредита са пословним банкама уз свега 10% сопственог учешћа, за реализацију пројеката.

За спровођење Првог јавног позива у 2021.години, опредељена су средства у износу од 700.000.000 динара. Прихватљиви су они Пројекти чија укупна вредност инвестиција износи од 20.000 до 50.000 евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан подношења пријаве.

Рок за подношење пријава је од 5. маја до 4. јуна 2021. године.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Управа за аграрна плаћања организовали су обуку коју је наша консултантска кућа успешно прошла и акредитовала се за пружање консултантских услуга, израду пословних/бизнис планова, израду пројеката и техничке документације, израду студија изводљивости и других студија неопходних за реализацију Пројекта конкурентне пољопривреде Србије.

Наша консултантска кућа је специјализована за све наведене послове и има искуство у преко 800 реализованих пројеката из наведених области у оквиру ИПАРД програма као и разних програма националних субвенција.

Више о субвенцијама Светске банке можете видети на нашем сајту:

subvencije.co.rs

у делу Светска Банка

subvencije.co.rs/svetska-banka