Skip to main content

Подршка
simcert.co.rs                              subvencije.co.rs

ИПАРД II ПРОГРАМ ЕУ
НАША ПОДРШКА КЛИЈЕНТИМА

Ми смо консултантска кућа СИМ ЦЕРТ доо. Послујемо од 2006.године и бавимо се пословним консалтингом. Наши консултанти покривају терен целе Србије. Према договору долазимо код клијената у циљу припреме за конкурисање и подршке реализације након добијања донације. НАША УЛОГА ЈЕ ДА ОМОГУЋИМО КЛИЈЕНТИМА ДА ДОБИЈУ ДОНАЦИЈЕ И РЕАЛИЗУЈУ ПРОЈЕКТЕ.
МИ СЕ ФИНАНСИРАМО САМО ОД УСПЕШНИХ ПРОЈЕКАТА - ПРЕКО ОДОБРЕНОГ ИЗНОСА ЗА КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ТАКОЂЕ РЕФУНДИРАЈУ ПРЕКО ОВИХ ДОНАЦИЈА. Методологија рада коју примењујемо обезбеђује нашим клијентима: - снимак стања према упитнику о примењивости тражених ЕУ стандарда и потребама за инвестирање према захтевима ЕУ стандарда
- усклађивање економско – техничког презентовања пројекта
- комплетност испуњавања захтева и поступка конкурисања
- подршку у току реализације у циљу испуњавања преузетих обавеза по конкурсу и обезбеђивања услова за рефундацију
- подршка након реализације у циљу доказивања степена испуњености циљева – усаглашавања са ЕУ стандардима
- максималну корист од тражених донација Искуство из других земаља показује да је највећи број неприхваћених пројеката био услед лоше и некомплетне припреме конкурсне документације и недовољно стучног доказивања економске оправданости пројекта и испуњавања циљева донација, а то је побољшање пословања корисника према захтевима ЕУ стандарда.
Наш консултантски тим има искуство на око 600 реализованих пројеката из области:

а) стандарда
- стандарда за безбедност и квалитет хране
- стандарда за пољопривредну производњу
- стандарда за квалитет
- стандарда за заштиту животне средине
- стандарда за заштиту здравља и безбедност запослених

б) пословно-развојних пројеката
- пројекти ЕУ донација за иновације „Хоризон 2020“
- пројекти Иновационог Фонда Р.Србије

ц) конкурса за доделу донација
- НАРР
- СИЕПА
- USAID
- Fruit&Berries
- HORIZON 2020
- Inovacioni Fond – Mini / Matching Grants
- EBRD
- ПСД

ИПАРД ДОНАЦИЈЕ
- КОНСУЛТАНТСКА ПОДРШКА ЗА КОНКУРИСАЊЕ -

МЕРА 1 – „за пољопривреду”

МЕРА 3 - “за прехрамбену индустију”

МЕРА 7 – “подршка руралном развоју (туризам, услуге и производња)”


У ТОКУ КОНКУРИСАЊА – ПРЕ ДОБИЈАЊА ДОНАЦИЈА


тумачење захтева конкурса и могућности за финансирања инвестиција преко донација ИПАРД


тумачење финансијских и техничко-административних обавеза корисника донација


детаљан снимак стања и израда студије техничких потреба и усклађивање са:

1. стандардима заштите животне средине и прописима
2. прописима и стандардима за пољопривредну производњу

(снимак стања на основу ИСО 14001, Глобал Г.А.П. и законске регулативе Р.С.)

детаљан снимак стања и израда студије техничких потреба и усклађивање са:

1. стандардима заштите животне средине и прописима
2. прописима и стандардима за безбедност хране / квалитет

(снимак стања на основу ИСО 14001, HACCP / ИСО 22000 / IFS / FSSC 22000 / BRC и законске регулативе Р.С.)

детаљан снимак стања и израда студије техничких потреба и усклађивање са:

1. стандардима заштите животне средине и прописима
2. прописима и стандардима за безбедност хране и/или стандардима за квалитет
3. подршка за категоризацију објеката

(снимак стања на основу HACCP и законске регулативе Р.С.)


комплетирање студије изводљивости са аспекта  финансијско - техничких захтева и маркетиншко – комерцијалних очекивања са нагласком на  испуњавање стандарда ЕУ и прописа РС


попуњавање административних образаца конкурса


помоћ за реализацију поступка набавке – обезбеђивања понуда преко ПРАГ правила


консултантско вођење поступака добијања потребних дозвола


консултантско вођење поступака попуњавања финансијских образаца конкурса


израда пословног плана или инвестиционе студије


тумачење потреба и захтева за потребе техничко – инвестиционе документације


тумачење потреба и захтева за потребе добијања дозвола и потврда од државних инситуција и овлашћених лица


комплетирања конкурсне документације у циљу подношења захтева за доделу донација


У ТОКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ


тумачење захтева и правила улагања


консултантска помоћ за дефинисање захтева за изменом


консултантска помоћ за израду парцијалних и коначних извештаја о реализацији


Имплементација документације и обука:

1. стандарда заштите животне средине
2. стандарда за пољопривредну производњу

Подршка за сертификацију – ако је то жеља / потреба клијента.

(на основу ИСО 14001, Глобал Г.А.П. и законске регулативе Р.С.)

Имплементација документације и обука:

1. стандарда заштите животне средине
2. прописима и стандардима за безбедност хране / квалитет

Подршка за сертификацију – ако је то жеља / потреба клијента.

(на основу ИСО 14001, HACCP / ИСО 22000 / IFS / FSSC 22000 / BRC и законске регулативе Р.С.)

Имплементација документације и обука:

1. стандарда заштите животне средине
2. прописима и стандардима за безбедност хране и/или стандардима за квалитет

Подршка за категоризацију објеката – ако је то жеља / потреба клијента.

(на основу  HACCP и законске регулативе Р.С.)


подршка за ново конкурисање преко ИПАРД програма или других програма донација