Skip to main content

Највиши ниво квалитета и безбедности производа и услуга

Извор: ИПАРД на длану бр. 13 - нов/дец 2022

Породична компанија Z.A. Fruit oснована је 2000. године у Коцељиви. Примарна делатност компаније је откуп, замрзавање, прерада и извоз смрзнутог воћа, првенствено малине, купине, јагоде, вишње и шљиве. У свом саставу Z.A. Fruit има две фабрике, лоциране у најзначајнијим воћарским крајевима Србије – Коцељеви и Котражи, које карактеришу добар географски положај и повољни климатски услови за гајење воћа.

Компанија Z.A. Fruit преради око 10.000 тона воћа годишње, што је убраја у највеће прерађиваче и извознике замрзнутог воћа у Србији. Z.A. Fruit налази се на листи свих већих купаца Европске уније, а део асортимана извози и у Америку. Како би одговорили строгим захтевима тржишта, стандардима квалитета и безбедности производа и услуга, компанија константно ради на унапређењу процеса производње кроз набавку нове и савремене опреме.

Менаџер производње, г. Драган Матић, представио је искуства у остваривању права на ИПАРД подршку у оквиру Другог јавног позива за Меру 3 - Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства.

„Набавком машине за сортирање кроз Меру 3, остварили смо вишеструку добит. Квалитет наших производа подигли смо на висок ниво, повећали смо капацитет производње и остварили значајну уштеду захваљујући поврату уложених финансијских средстава. Приликом обиласка наших производних погона, купци реагују позитивно на опрему купљену уз подршку ИПАРД фонда”, рекао је Матић и нагласио да сама процедура није била компликована и да су уз помоћ изабране консултантске куће успешно припремили пројектну документацију. Позитивно искуство у коришћењу ИПАРД фонда, допринело је да компанија планира да конкурише за ИПАРД подстицаје и на наредним јавним позивима.