Skip to main content

Обновљиви извори енергије кључни за развој

Извор: ИПАРД на длану бр. 18 - сеп/окт 2022

Компанија Воћар АД основана је 1948. године са седиштем у Београду, а у свом власништву располагала је погонима за топлу, хладну, слатку и киселу прераду воћа и поврћа. Погон за хладну прераду воћа и поврћа у Свилајнцу, где се данас налази седиште компаније, изгађен је 1985. године.

Воћар АД се бави производњом и откупом свежег воћа и поврћа, подхлађивањем воћа и поврћа за извоз/даљу прераду, дубоким замрзавањем воћа и воћних каша, складиштењем робе на плусним и минусним режимима, услужном прерадом воћа и поврћа и др. Сировина која се користи у преради

потиче са сопствених плантажа и засада као и са плантажа и засада локалних произвођача.

Прерађивачки капацитети проточних тунела на дневном нивоу износе од 20 до 100 t у зависности од врсте сировине које се прерађује, док просечна годишња производња и прерада износи 5000 t. Погон за прераду је опремљен најсавременијом процесном опремом која гарантује висок ниво квалитета у процесу прераде и дубоког замрзавања воћа и поврћа.

Вредност инвестиције износила је око 270 хиљада евра, док је Воћар АД остварио подстицај у вредности нешто више од 90 хиљада евра (вредност удела ЕУ је износила око 67.000 евра). Највећи изазов у процесу подношења захтева за одобравање пројекта, поред обимне документације, било је прибављање понуда јер је, како кажу у Воћару АД, било веома тешко добављачима приближити захтевани начин издавања понуда. Такође, сматрају да сам процес одобравања пројекта мора бити много бржи и ефикаснији.

Компанија активно улаже у нове савремене линије за прераду, као и у подизање енергетске ефикасности. У том смислу, поднели су још један захтев за одобравање ИПАРД пројекта за уградњу 1.700 квадратних метара соларних панела, изградњу соларне електране за производњу 650 kW струје. Овe планиране инвестицијe су од кључног значаја за компанију, посебно у условима енергетске кризе.