Skip to main content

Нове измене правилника за МЕРУ 3

понедељак, 25. новембар 2019.

Управа за Аграрна плаћања објавила je измене правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа.
 
Најважније измене односе се на:
  • Сектор јаја - Прерађивачи у сектору јаја могу да остваре ИПАРД подстицај уколико на крају инвестиције имају објекат за израду производа од јаја који испуњава ветеринарско-санитарне, односно опште и посебне услове за хигијену хране животињског порекла и који је  уписан у Регистар одобрених објеката у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.
  • Сектор грожђа - Произвођачи вина који аплицирају за ИПАРД подстицаје треба да имају и сопствену производњу грожђа и да пре подношења захтева за ИПАРД буду уписани у  Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује вино. Такође, утврђен  могући капацитетет годишње производње вина  треба да се креће у границама од 20.000 до 1.000.000 литара.”
ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилникa о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства можете преузети на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања – http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2019/11/pravilnik-izmena-ma3-nov.2019.pdf.