Skip to main content

Измене ИПАРД програма

среда, 24. април 2019.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило je ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ИПАРД ПРОГРАМА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ЗА ПЕРИОД 2014-2020. ГОДИНЕ  дана 21.03.2019. године.
 
Најважније измене:
  • Сва територија Републике Србије се може сматрати руралном територијом, изузимајући територије насељених места са густином насељености изнад 150 становника по km2 у 27 градова и граду Београду, који су дати у Списку насељених места изван руралних подручја (на Меру 7 могу конкурисати све фирме и лица са газдинством регистровани за туризам чије би се инвестиције реализовале у подручјима која нису на овој листи)
  • Испуњеност минималних националних стандарда код пољопривредних газдинства до 15ha у Сектору воћа и поврћа ће се проверaвати само у оквиру сектора у којем корисник подноси захтев, а не на целом пољопривредном газдинству
  • за конкурисање за фарме родитељског јата потребан је уписан објекат за производњу родитељског јата кокошака тешког типа
  • Пољопривредна газдинства морају имати минимум 2 ha и максимум 20 ha јагодастог воћа и минимум 5 ha и максимум 100 ha другог воћа на крају инвестиције, осим у случају складишних објеката где критеријуми морају бити задовољени на почетку инвестиције
  • Код сектора воћа подржаће се инвестиције и у подизање и обнављање засада воћа (куповина вишегодишњег садног материјала - осим једногодишњих биљака), укључујући припрему земљишта;
  • Код сектора поврћа промењени су услови везани за површине на отвореном и сада гласе од минимум 3 ha до максимум 100 ha поврћа на отвореном
  • код кланица се посматра минимални наведени капацитет клања по дану а не за 8 радних часова
  • Код критеријума за бодовање пројеката за туризам додатне бодове ће добити подносилац који је жена или предузеће које у својој структури запослених има најмање 30% жена
Програм о изменама и допунама ИПАРД програма можете преузети на званичној интернет страници Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Списак насељених места изван руралних подручја (везано за Меру 7) је на линку испод.
ЛИСТА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ИЗВАН РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА