Skip to main content

Бодовна листа за 6. јавни позив за Меру 1 ИПАРД програма

 

Управа за аграрна плаћања је објавила бодовну листу поднетих захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје у Шестом јавном позиву за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за изградњу и опремање објеката укључујући и набавку опреме и друге механизације, изузев трактора, који је трајао од 21. јуна 2021. године до 10. септембра 2021. године.

По овом Јавном позиву опредељена су средства у износу од око 55.000.000,00 Еура 

Подносилац захтева може приложити приговор на ову бодовну листу у року од 15 дана од дана објављивања Ранг листе на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања.

Бодовну листу можете преузети на следећем линку.