Skip to main content

Рурални туризам - објављен други јавни позив за Меру 7

четвртак, 23.09.2021.
 
Објављен је Други јавни позив за ИПАРД подстицаје за инвестиције за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања. Рок за подношење захтева за одобравање права на подстицаје је од 23. септембра 2021. године до 17. децембра 2021. године.
 
Висина подстицаја износи од 65 одсто. 
 
Минимални и максимални износ повраћаја средстава: 
  •  Минимални износ повраћаја средстава је 20.000 EUR
  •  Максимални износ повраћаја средстава је 300.000 EUR;
Мером 7 предвиђена је подршка инвестицијама у области руралног туризма и то кроз изградњу (градња, доградња, реконструкција, адаптација, санација и инвестиционо одржавање), као и опремање:

- угоститељских објеката за смештај (објекти домаће радиности, сеоско туристичко домаћинство, хотел, камп и сл.);
- пратећих објеката за пружање угоститељских/туристичких услуга (базени и wellness објекти; објекти за складиштење, продају и дегустацију хране и пића; објекти за држање животиња; туристичка инфраструктура, објекти за рекреацију и сл.) и
- спољашњих простора – речни туризам, риболов на површинским водама, за јахање, бициклизам, као и механизацију, машине и опрему у сврху угоститељства/туризма.
- обновљиви извори енергије
 
По овом Јавном позиву опредељена су средства у износу од приближно 15.000.000 EUR, у складу са Правилником и посебним прописом који уређује расподелу подстицаја у пољопривреди и руралном развоју. 

Детаљан текст Јавног позива, правилник и пратећи прилози, доступни су на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs, као и интернет страници Управе за аграрна плаћања http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/.