Skip to main content

Објављен 6. јавни позив за Меру 1 ИПАРД програма

среда, 21. јун 2021.
 
Шести јавни позив за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – изградњу објеката и куповину нове механизације и опреме, осим инвестиција у набавку нових трактора. Расписан је и рок за подношење захтева за одобравање права на подстицаје је од 21. јуна 2021. године до 10. септембра 2021. године.
 
Висина подстицаја износи од 60 одсто до 80 одсто, у зависности од тога да ли је подносилац млади пољопривредник, да ли се пољопривредно газдинство налази у планинском подручју и да ли се инвестиција односи на управљање отпадом и отпадним водама.
 
Обухваћени су сектори млека, меса, јаја, воћа, поврћа, грожђа и остали усеви (одређене врсте житарица, уљарица и индустријског биља).
 
Износи подстицаја које корисник може да оствари у секторима воћа, поврћа, грожђа и сектору осталих усева могу бити од 5.000 до 700.000 евра, а за секторе млека, меса и јаја од 5.000 до 1.000.000 евра.
 
Предмет овог Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у вези са изградњом, као и набавком нове опреме, машина и механизације, осим инвестиција у набавку нових трактора.
 
По овом Јавном позиву опредељена су средства у износу од приближно 55 милиона ЕУР, у складу са Правилником и посебним прописом који уређује расподелу подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Детаљан текст Јавног позива, правилник и пратећи прилози, доступни су на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs, као и интернет страници Управе за аграрна плаћања http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/.