Skip to main content

Повољнији приступ кредитима за пољопривредна газдинства и прехрамбене произвођаче

петак, 12. фебруар 2021.

Америчка агенција за међународни развој (USAID) и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде покренули су програм кредитне гаранције у сарадњи са ProCredit банком и Addiko банком, Banka Intesa ће покренути ове линије касније у току године, како би подстакли банке да понуде кредите прехрамбеним произвођачима и индивидуалним пољопривредним газдинствима.

Да би се омогућио лакши приступ повољним изворима финансирања, USAID Пројекат за конкурентну привреду, спроводи програм подршке за компаније у секторима производње и прераде воћа и поврћа, винарства, млека, меса, усева и др, за припрему пословних и инвестиционих планова у циљу обезбеђивања екстерних извора финансирања за реализацију инвестиција за развој пословања чиме би се повећала ефикасност и подигао ниво конкурентности компанија.

Такође, компаније из поменутог сектора могу да користе DCA гаранцијску шему као механизам за обезбеђење колетерала за инвестиционе кредите, коју реализују USAID и Министарство пољопривреде Републике Србије, а спроводе ProCredit Bank ad Београд и Addiko Banka ad Београд.

Консултантска кућа СИМ Церт доо ангажована је од стране USAID Пројекат за конкурентну привреду за пружање консултантских услуга компанијама из секторима производње и прераде воћа и поврћа, винарства и др, у циљу припреме документације за остваривање права на додатна финасијска средства код развојних институција и пословних банака.

Коме је гаранцијска шема намењена?

  • Гаранција за кредитни портфолио је усмерена ка малим и средњим предузећима, као и предузетницима и пољопривредним произвођачима са регистрованим газдинством
  • Првенствено је намењена предузећима која се баве производњом и процесирањем воћа и поврћа, али и другим произвођачима

Критеријуми за кредите са USAID гаранцијом:

  • Минимална рочност је 3 месеца, максимална рочност је 10 година
  • Минималан износ кредита 10.000 ЕУР
  • Максималан појединачни износ за клијента 1.800.000 ЕУР
  • Кредити се могу користити за обртна средства, трајна обртна средства или основна средства

Шта USAID/DCA програм кредитних гаранција значи за наше клијенте?

  • Смањен захтев за средствима обезбеђења
  • Повољније каматне стопе у односу на стандардне кредите

Заинтересоване компаније које планирају инвестиције и спремне су да поднесу захтев за прибављање финансијских средстава, имају могућност да користе бесплатну консултантску подршку СИМ Церт доо за израду пословних и инвестиционих планова у циљу конкурисања за додатна финасијска средства.