Skip to main content

ИПАРД трактори 2022 - Мера 1

уторак, 18.01.2022.

Управа за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде објавила је план позива за 2022.годину према коме ће бити убрзо расписан 7. Јавни позив за Меру 1 за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава  и то само за набавку нових  трактора. 

Јавни позив по плану треба да се распише од 07.02.2022 и трајаће до 31.03.2022.године са укупним буџетом од 1.300.283.083,25 динара (око 11 милиона ЕУР). Вредност подстицаја износи до 70% вредности Пројекта.

У оквиру овог позива биће прихватљиве само инвестиције у набавку новог трактора који припада категорији STAGE V, који испуњава услове у области заштите животне средине уређене прописима ЕУ у овој области.

Право на ИПАРД подстицаје остварује лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном  статусу и то:

 1. Физичко лице
 2. Предузетник
 3. Привредно друштво
 4. Земљорадничка задруга

 Подржани сектори јесу:

 1. Месо
 2. Млеко
 3. Воће
 4. Поврће
 5. Остали усеви
 6. Јаја
 7. Грожђе

ИПАРД консултанти наше консултатске куће увелико врше припрему ИПАРД захтева везано за овај јавни позив. Подсетићемо да је дошло до измене Закона о пољопривреди и руралном развоју и прописана је обавезна документација коју ИПАРД корисник подноси приликом подношења Захтева за одобравање пројекта за инвестиционе мере у склопу ИПАРД програма те ће се без разматрања одбацивати Захтеви за одобравање пројекта  који су непотпуни.

Најважнија измена настала доношењем Закона односи се  на  могућност исплате аванса  ИПАРД корисницима у висини до 50% одобреног износа ИПАРД подстицаја, уз достављање банкарске гаранције која одговара износу од 110% захтеваног износа авансне исплате. 

За више информација о јавном позиву ИПАРД трактори можете нас контактирати на бројеве телефона наших канцеларија на страници контакт.